Drie Steltlopers
Turks marmer (aegean bordeaux) met staal,
145x440x25 cm (1995)